EasyG: Köp Licens
EasyG LicensID shop:
Läs licensvilkoren nedan.
EasyG är skyddat av upphovsrätt.
Alla överträdelser kommer villkorslöst polisanmälas
.
____Länkar____

Till Startsidan


Reguljära kort-köp och installation av EasyG Licenser.

1. Läs "EasyG Licens Villkoren". Kryssa i rutan "Jag har förstått och accepterar villkoren".
2. Välj antal önskade licenser. Varje licenser ger 1 st LicensID, vilket berättigar till 1 st installation.
3. Fyll i en e-mail adress. Du kommer att få dina LicensID postade dit förutom att de kommer visas på den här sidan.
    Var noga med din e-mail, med den kan vi spåra din beställning om något skulle gå fel.
    Hantera dina LicensID varsamt då det inte finns någon möjlighet att rekonstruera dessa i efterhand om de inte tas tillvara.
4. Klicka "Till Betalning". Du hamnar  då på betalsidan där du kan betala med VISA eller MasterCARD.
5. Efter lyckat genomförd betalning kommer du erhålla dina licensID. Det är 1 st för var licensbeställning. (Se villkor nedan).

Offert/Faktura baserade köp: För Institutioner, Företag, Kursverksamheter mm

1. Skicka kontaktuppgifter på e-mail info@ecgdiagnosis.com ...
2 ... eller kontakta oss via telefon: +46 (0)70 603 9212

Kostnad

1. Var licens (1 LicensID), om inte annat  separat avtalats, betingar en kostnad om 125 SEK inkl moms.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preliminär utgåva av EasyG. Begränsat antal EKG. Reducerat pris. En LicensID a 125 kr.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Licens -Villkor och Begränsningar:
EasyG/EasyG-Licens är avsett för privat bruk om annat ej uttryckligen och skriftligen medgives.
All användning av EasyG där huvudsyftet är annat än privat / enskilt enskilt bruk är förbjudet.
Det är vidare förbjudet att installera och aktivera EasyG på datorer där man rimligen kan förvänta sig fler-
användarscenario. Institutioner, sjukhus, kursverksamheter, företagsdatorer mm omfattas av  detta.

Licens för Fleranvändare:
EasyG kan licensieras för fleranvändare. T ex kursverksamhet, institutions/avdelnings-datorer mm
Kontakta Ekman Biomedical Data AB:
070 - 603 92 12,   i n f o @ e c g d i a g n o s i s . c o m
--------------------------------------------------------------------------------------------
Orderformulär:

Antal licenser (a 1 LicensID). 125 SEK, inkl moms:  
e-mail (Dina Licens ID skickas hit) :  
Jag har läst och accepterar licensvillkoren (se nedan och ovan):  Övriga licensvillkor


1. EasyG licenser erhålles i paket om 1 st LicensID.
2. Varje LicensenID berättigar till EN installation  på EN dator. Licensen låser mot datorn och kan efter installation INTE flyttas.
3. Om väsentliga förändringar sker av datorns grundkonfiguration (Hårddisk, Nätverkskort, Ominstallation av Windows el liknande) kan licensen komma att upphöra. Det finns då ingen möjlighet att reaktivera den. .
4. Det är förbjudet att söka installera EasyG på fler datorer än vad som är betingat av villkoren här.
5. Det är förbjudet att söka avkoda EasyG programmet, direkt eller indirekt, helt eller delvis gäller både programkod och databas.
6. Beställda och betalade licenser återtages ej.

Frågor och Support

1.Övriga frågor och support tar vi emot på e-mail info@ecgdiagnosis.com 

Datorkrav

Se "Systemkrav" under Downloads/Användare.