EasyG: Licensnyckel
Generera/Hämta Licensnyckel.
____Länkar____

Till Startsidan

Här genereras en Licensnyckel vilken låser upp EasyG för användning.

1. Med EasyG installerat (Downloads/Användare) och startat första gången fås ett DatorID.
2. Detta DatorID och det införskaffade LicensID (Köp LicensID) matas in i formuläret nedan.
3. En Licensnyckel genereras då används för att låsa upp EasyG programmet på aktuell dator

Note 1: Var mycket noga med att mata in ditt DatorID korrekt.
När en licensnyckel generaras är motsvarande LicensID förbrukat.
Är det då baserat på felaktigt DatorID är den genererade Licensnyckeln oanvändbar.


Note 2: Licensen kan inte flyttas
När en licensnyckel är genererad för en dator kan den inte flyttas. D v s man kan inte återanvända sin LicensID med ett
annat DatorID
.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LicensID:                               

DatorID (Se Note 1 ovan!):  

   
E-Mail:                           

Läs "Licens-Villkor och Begränsningar" nedan !


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tips:
Det går att återgenerera sin Licensnyckel genom att återigen mata in sin LicensID och sitt DatorID


--------------------------------------------------------------------------------------------
Licens -Villkor och Begränsningar:
EasyG/EasyG-Licens är avsett för privat bruk om annat ej uttryckligen och skriftligen medgives.
All användning av EasyG där huvudsyftet är annat än privat / enskilt enskilt bruk är förbjudet.
Det är vidare förbjudet att installera och aktivera EasyG på datorer där man rimligen kan förvänta sig fler-
användarscenario. Institutioner, sjukhus, kursverksamheter, företagsdatorer mm omfattas av  detta.

Licens för Fleranvändare:
EasyG kan licensieras för fleranvändare. T ex kursverksamhet, institutions/avdelnings-datorer mm
Kontakta Ekman Biomedical Data AB:
070 - 603 92 12,   i n f o @ e c g d i a g n o s i s . c o m
--------------------------------------------------------------------------------------------