EasyG: Trouble Shooting
EasyG: Problemhantering
____Länkar____

Till Startsidan

Här listas de problem, med lösningsförslag, som kommit till vår kännedom.

1. Problem att identifiera DatorID (Vid Installation)

För vissa Windows VISTA datorer kan  det vara problem att generera DatorID. Det beror på körrättigheter.
LÖSNING:
- Högerklicka EasyG-ikonen och välj "Kör som Administratör"

2. Plötsligt fungerar inte licensen.
När EasyG ska starta hamnar man i licensdialogen, som man fyllde i vid installationen.
Detta kan bero på att något i datorn har ändrats så att EasyG uppfatter det som en annan dator än den installationen
utfördes på.
Oftast beror detta på att något nätverkskort har anslutits/aktiverats som inte var fallet vid installationen.
LÖSNING:
- Återställ då datorns nätverksprofil så det matchar vad som var fallet vid installationstillfället.
- Om datorn är permanent ändrad måste en ny licens lösas.

3. Övriga Problem
Kontakta oss:
i n f o @ e c g d i a g n o s i s . c o m